Child Stresh 850x581

Faktorët që ndikojnë në stresin e fëmijëve

Edhe fëmijët bien pre e stresit, ky është një fakt tashmë.

Por cilët janë faktorët që ndikojnë në të? Përveç arsyeve të përditshme si vonesa për në shkollë apo humbja e një lodre, ata preken edhe nga ngjarje më madhore, të cilat jodomosdoshmërisht janë negative apo stresuese.

Ja cilat janë disa prej tyre:
– Kur prindërit kanë probleme
– Zënka me një shok
– Testimet në shkollë
– Mendimi që të tjerët mund të kenë për pamjen e tyre të jashtme
– Mungesa e privatësisë
– Lindja e një vëllai apo motre më të vogël
– Frekuentimi i një shkolle të re
– Divorci i prindërve
– Rimartesa e njërit prind me një person tjetër
– Gjendja jo e mirë ekonomike në familje.

Kini parasysh problematikat e mësipërme dhe sigurohuni që të mos ia ofroni fëmijës suaj asnjërën prej tyre.