Uji 780x439

NP “Ujësjellësi dhe kanalizimet”: Uji në Shkup është i pijshëm

NP “Ujësjellësi dhe kanalizimet” – Shkup ka publikuar raportin javor për cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm, të marrë nga analizat e bëra në Departamentin për kontroll sanitar.

Sipas rezultateve të marra nga testet, të gjitha mostrat përputhen me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm (Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 183/18).

“Në periudhën prej 01.07.2024 deri më 05.07.2024, Departamenti për kontroll sanitar ka marrë 194 mostra për fiziko-kimike dhe 194 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm nga 42 pika matëse në qytetin e Shkupit”, njoftojnë nga NP.